För att se en kortfattad uppdragsbeskrivning klicka på uppdragsnumret.

Genomförda projekt

2002-001 Förstudie för gång- och cykelväg mellan Åled och Sennan, längs väg 635.
2002-002 Förstudie, arbetsplan och bygghandling för gång- och cykelväg i Hyltebruk, längs väg 730.
2002-003 Byggledning bro, Nya Kustvägen, Halmstad.
2002-004 Byggledning bro, Lindhov, Varberg.
2002-005 Byggledning förstärknings-/förbättringsåtgärder Håcksvik - Skyarp.
2002-006 Byggledning förstärknings-/förbättringsåtgärder vid Munkån väg E6/E20.
2002-007 Byggledning VA-åtgärder Susedalens rastplats väg E6/E20.
2002-008 Projekteringsledning för Nya Kustvägen, Halmstad.
2002-009 Bygghandling för Kårarpsleden, Halmstad.
2002-010 Teknisk konsultation avseende ny GC-bro över Nissan i centrala Halmstad.
2001-001 Arbetsplan och bygghandling för gång- och cykelväg mellan Finja Kyrkby och Tyringe, längs väg 1857.
2002-011 Projektingenjör.
2002-012 Projektering för bankroppsdränering i samband med spårbyte Söderåsbanan.
2002-013 Projektering för ersättningsvägar i samband med spårbyte Söderåsbanan.
2002-014 Byggledning för förstärkningsåtgärder bro i Vinslöv, Skånebanan.
2002-015 Mätning och arbetsledning rondell i Lindhov, Varberg.
2002-016 Mätning och arbetsledning Söndrums industriområde etapp 2, Halmstad.
2000-001 Förstudie, arbetsplan och bygghandling för gång- och cykelväg mellan Frösakull och Vilshärad, längs väg 600, samt Vilshärad och Gullbrandstorp, längs väg 608.
2000-002 Förstudie, arbetsplan och bygghandling för gång- och cykelväg mellan Kärleken och Holm, längs väg 612.
2001-002 Beslutsunderlag för gång- och cykelväg i Åledstrakten.
2001-003 Förstudie, arbetsplan och bygghandling för gång- och cykelväg i Ugglarp, längs väg 658.
Bygghandling och byggledning för rastplats Brunn, Rv 40, Ulricehamn.
Byggledning förstärknings-/förbättringsåtgärder Tärby - Väla.
Byggledning förstärknings-/förbättringsåtgärder Möne - Blidsberg.
Garantibesiktning broar på E6/E20 Fastarp - Heberg.
2002-017 Byggledning för gång- och cykelväg mellan Frösakull och Vilshärad, längs väg 600, samt Vilshärad och Gullbrandstorp, längs väg 608.
Byggledning för ny bro över Fylleån samt gång- och cykelväg vid Eurostop, Halmstad.
2002-018 Förfrågningsunderlag och byggledning för brounderhåll 2002.
Förfrågningsunderlag och byggledning för brounderhåll 2001.
Förfrågningsunderlag och byggledning för kajunderhåll.
Byggledning 2+1-väg Öggestorp (väg 31).
Byggledning vattenskyddsåtgärder Nr Vixen (väg 33).
Byggledning vägkorsning Nr Ljunga (väg 127).
Byggledning Stensjön.
Byggledning trafiksäkerhetsarbete Gisshult (väg 33) och Hjältevad (väg 895).
Byggledning vattenskyddsåtgärder Kvillsfors (väg 127).
Byggledning trafiksäkerhetsåtgärder Linderås (väg 133).
Byggledning sidoåtgärder, väg 26, Smålandsstenar - Gislaved.
Byggledning bullerplank N Unnaryd.
Byggledning Västkustbanan projekt Helsingborg - Landskrona - Kävlinge.
Mätning/mängdreglering Västkustbanan projekt Förslöv - Ängelholm.
Mätning/mängdreglering och byggledning Västkustbanan projekt Trönninge - Båstad.
Mätning och arbetsledning väg 26 korsning med Danska vägen, Smålandsstenar.