Kärleken-Holm

Uppdragsnummer: 2000-002 

Projekt:
 
Förstudie, arbetsplan och bygghandling för gång- och cykelväg mellan Kärleken och Holm, längs väg 612. 

Uppdragsgivare:

Halmstads Kommun och Vägverket Region Väst 

Uppdragsbeskrivning: 
Utreda förutsättningarna för säker gång- och cyckeltrafik mellan Kärleken och Holm. Upprätta arbetsplan och bygghandling.


Tillbaka till uppdragslistan