Ugglarp

Uppdragsnummer: 2001-003 

Projekt:
 
Förstudie, arbetsplan och bygghandling för gång- och cykelväg i Ugglarp, längs väg 658. 

Uppdragsgivare:

Vägverket Region Väst 

Uppdragsbeskrivning: 
Utreda förutsättningarna för säker gång- och cyckeltrafik längs väg 658 i Ugglarp. Upprätta arbetsplan och bygghandling.


Tillbaka till uppdragslistan