Åled

Uppdragsnummer: 2001-002 

Projekt:
 
Beslutsunderlag för gång- och cykelväg i Åledstrakten. 

Uppdragsgivare:

Halmstads Kommun och Vägverket Region Väst 

Uppdragsbeskrivning: 
Utreda prioriteringsordningen mellan ett antal tänkbara gång- och cyckelvägssträckningar i Åledstrakten.


Tillbaka till uppdragslistan