Hyltebruk

Uppdragsnummer: 2002-002 

Projekt:
 
Förstudie, arbetsplan och bygghandling för gång- och cykelväg i Hyltebruk, längs väg 730. 

Uppdragsgivare:

Vägverket Region Väst 

Uppdragsbeskrivning: 
Utreda förutsättningarna för en gång- och cykelväg längs väg 730 i utkanten av Hyltebruks samhälle. Upprätta arbetsplan och bygghandling.


Tillbaka till uppdragslistan