Söderåsbanan, ersättningsvägar

Uppdragsnummer: 2002-013 

Projekt:
 
Ersättningsvägar, Söderåsbanan. 

Uppdragsgivare:

Banverket Södra Banregionen, BRSP 

Uppdragsbeskrivning: 
Projektering av ersättningsvägar i samband med slopning av plankorsningar längs Söderåsbanan.


Tillbaka till uppdragslistan