GC-bro Gamletull

Uppdragsnummer: 2002-010 

Projekt:
 
Teknisk konsultation avseende GC-bro över Nissan mellan Gamletull och stadskärnan, Halmstad. 

Uppdragsgivare:

Halmstads Kommun 

Uppdragsbeskrivning: 
.


Tillbaka till uppdragslistan