Söndrums Företagspark, mätning

Uppdragsnummer: 2002-016 

Projekt:
 
Söndrum Företagspark. 

Uppdragsgivare:

JONAB 

Uppdragsbeskrivning: 
Utsättning och arbetsledning i samband med utförande av etapp 2 av Söndrums Företagspark, Halmstad.


Tillbaka till uppdragslistan