Frösakull-Vilshärad-Gullbrandstorp

Uppdragsnummer: 2002-017 

Projekt:
 
Byggledning för gång- och cykelväg mellan Frösakull och Vilshärad, längs väg 600, samt Vilshärad och Gullbrandstorp, längs väg 608. 

Uppdragsgivare:

Halmstads Kommun 

Uppdragsbeskrivning: 
Svara för byggledning i samband med utförandet av gång- och cykelväg mellan Frösakull, Vilshärad och Gullbrandstorp.


Tillbaka till uppdragslistan