Finja-Tyringe

Uppdragsnummer: 2001-001 

Projekt:
 
Arbetsplan och bygghandling för gång- och cykelväg mellan Finja och Tyringe, längs väg 1857. 

Uppdragsgivare:

Vägverket Region Skåne 

Uppdragsbeskrivning: 
Upprättande av arbetsplan inkl. MKB och bygghandling för gång- och cyckelväg mellan Finja och Tyringe, Hässleholms Kommun.


Tillbaka till uppdragslistan