Kårarpsleden

Uppdragsnummer: 2002-009 

Projekt:
 
Bygghandling för Kårarpsleden, Halmstad. 

Uppdragsgivare:

Halmstads Kommun 

Uppdragsbeskrivning: 
Framtagande av bygghandling för utförande av Kårarpsleden i Halmstad.


Tillbaka till uppdragslistan