Frösakull-Vilshärad-Gullbrandstorp

Uppdragsnummer: 2000-001 

Projekt:
 
Förstudie, arbetsplan och bygghandling för gång- och cykelväg mellan Frösakull och Vilshärad, längs väg 600, samt Vilshärad och Gullbrandstorp, längs väg 608. 

Uppdragsgivare:

Halmstads Kommun och Vägverket Region Väst 

Uppdragsbeskrivning: 
Utreda förutsättningarna för säker gång- och cyckeltrafik mellan Frösakull, Vilshärad och Gullbrandstorp. Upprätta arbetsplan och bygghandling.


Tillbaka till uppdragslistan