Brounderhåll 2002

Uppdragsnummer: 2002-018 

Projekt:
 
Förfrågningsunderlag och byggledning för brounderhåll 2002. 

Uppdragsgivare:

Halmstads Kommun 

Uppdragsbeskrivning: 
Upprätta förfrågningsunderlag samt svara för byggledning i samband med Halmstads Kommuns planerade brounderhållsåtgärder under 2002.


Tillbaka till uppdragslistan