Åled-Sennan

Uppdragsnummer: 2002-001 

Projekt:
 
Förstudie för gång- och cykelväg mellan Åled och Sennan, längs väg 635. 

Uppdragsgivare:

Halmstads kommun och Vägverket Region Väst 

Uppdragsbeskrivning: 
Utreda förutsättningarna för att skapa en säker förbindelse mellan orterna Åled och Sennan för oskyddade trafikanter.


Tillbaka till uppdragslistan